Ανακαίνιση σπιτιού στη Γλυφάδα

Ο ανακαινισμένος χώρος