Μέτρηση ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα αναφέρεται στην ύπαρξη περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών στο εσωτερικό ενός κτιρίου, το είδος και η ποσότητα των οποίων μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την απόδοση των ανθρώπων που βρίσκονται εντός αυτού.


Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέουμε επηρεάζει δραματικά την ψυχολογική κατάσταση, την λειτουργία ζωτικών τμημάτων του σώματος με συνέπεια να καθορίζει την τελική μας ψυχοσωματική εικόνα & τον δείκτη αποδοτικότητάς μας

Γιατί είναι σημαντική η μέτρηση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους;

Έρευνες έχουν δείξει πως ο μέσος άνθρωπος περνάει περίπου το 90% του καθημερινού χρόνου του σε εσωτερικούς χώρους, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα εντός των κτιρίων.

Ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εξωτερική ατμόσφαιρα σε ένα κεντρικό δρόμο με αυξημένη κίνηση μπορεί να είναι πιο καθαρή από μια αμελώς κατασκευασμένη και ελλιπώς συντηρούμενη αίθουσα συσκέψεων, γίνεται κατανοητό πως ο έλεγχος και οι μετρήσεις της ποιότητας του εσωτερικού αέρα είναι επιτακτική ανάγκη για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας όσων διαβιούν εντός του χώρου.

Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα;

Όταν η συγκέντρωση χημικών και βιολογικών παραγόντων στο εσωτερικό ενός κτιρίου ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, εμφανίζεται μια σειρά από συμπτώματα που σχετίζεται με το λεγόμενο Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick Building Syndrome) και του Συνδρόμου Ασθενειών που Σχετίζονται με το Κτίριο (Building Related Illnesses).
Τέτοια προβλήματα μεταξύ άλλων είναι:

 • Πονοκέφαλος
 • Ναυτία
 • Ζάλη
 • Κόπωση
 • Υπνηλία
 • Αναπνευστικές Παθήσεις
 • Ξηρός Λαιμός
 • Δερματικοί Ερεθισμοί

Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, τέτοιου είδους συμπτώματα εμφανίζονται παράλληλα με αυξημένο θόρυβο, ανεπαρκή φωτισμό ή άλλα εργονομικά ζητημάτων τα οποία ναι μεν δεν σχετίζονται με τη συγκέντρωση χημικών ή βιολογικών στοιχείων στον αέρα πλην αλληλεπιδρούν αρνητικά στην τελική υγειονομική κατάσταση του χώρου.

Για τον λόγο αυτό οι μετρήσεις της ποιότητας του αέρα γίνονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες που είναι σε θέση να αντιληφθούν τη φύση του προβλήματος με τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων μέτρησης.

Ποια είναι η πηγή αυτών των προβλημάτων;

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους συνδέονται με τα παρακάτω:

 • Εκπομπές επιβλαβών στοιχείων εντός του κτιρίου από τα οικοδομικά υλικά, έπιπλα και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό, ακόμη και από τους ίδιους τους ανθρώπους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα από την εκπνοή των παρευρισκομένων, μονοξειδίου του άνθρακα από τα καπνικά προϊόντα καπνιστών, φορμαλδεΰδης από χαλιά, έπιπλα, ακόμα και γραφική ύλη, αλλά και η συσσώρευση σκόνης, μούχλας, μυκήτων, κλπ.
 • Κακός σχεδιασμός, ελλιπής συντήρηση και αναποτελεσματικός καθαρισμός των συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού του χώρου.
 • Είσοδος εξωτερικών ρύπων, π.χ. εξατμίσεις αυτοκινήτων, στην ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου.
 • Ανεπαρκής έλεγχος της θερμότητας και διαταραγμένα ποσοστών υγρασίας εντός του κτιρίου.

Ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου;

Τα προβλήματα που αφορούν την μέτρηση της ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων εντοπίζονται κυρίως με επιθεώρηση των εν λόγω χώρων και ανάλυση των παραπόνων που ενδεχομένως εκφράζουν όσοι περνούν τον χρόνο τους στο εσωτερικό του κτιρίου.

Με την ενδελεχή μέτρηση του εσωτερικού αέρα και υιοθέτηση κατάλληλων προγραμμάτων αδιάλειπτης ανανέωσης & καθαρισμού του αέρα μέσω σχεδιασμού και εγκατάστασης μηχανικού αερισμού ανάκτησης θερμότητας μπορείτε να διασφαλίσετε ότι ο αέρας που εισπνέετε θα φιλτράρει & θα συγκρατεί επιβλαβή μικροσωματίδια, θα ρυθμίζει τα επίπεδα υγρασίας στον χώρο, θα αποσοβεί την δημιουργία μούχλας, προσφέροντας συνεπώς στους διαμένοντες ή εργαζομένους στον χώρο ένα πραγματικά υγιεινό περιβάλλον.

Η λύση της RENOVATOR

Η RENOVATOR αναλαμβάνει τη διενέργεια μετρήσεων της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων για ποιότητα του αέρα που εισπνέετε καθώς και τον εντοπισμό της πηγής πιθανού προβλήματος και προτείνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν.

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνική και θεωρητική γνώση, παράλληλα με τον κατάλληλο εξοπλισμό καταγραφής και ανάλυσης η RENOVATOR είναι πάντοτε στη διάθεση σας για ολοκληρωμένες λύσεις και άριστα αποτελέσματα ώστε να μην αφήσετε την ποιότητα του χώρου όπου περνάτε σχεδόν το σύνολο της μέρας σας στη τύχη!


ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ