Επιθεώρηση ακινήτου

Η αγορά ακινήτου αποτελεί διαχρονικά μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση για τον υποψήφιο αγοραστή. Το ύψος του κόστους αλλά και η μακροπρόθεσμη δέσμευση που συνεπάγεται η αγορά ενός ακινήτου, είναι στοιχεία που επιβαρύνουν μια τέτοια κίνηση, την καθιστούν δε και ριψοκίνδυνη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ανυποψίαστοι άνθρωποι αγόρασαν το, κατά τα φαινόμενα, σπίτι των ονείρων τους για να βρεθούν στη συνέχεια αντιμέτωποι με φθορές και τεχνικά προβλήματα για τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί, και τα οποία μειώνουν την αξία του σπιτιού, ενώ αυξάνουν τα έξοδα τους.

Την λύση στην κατάσταση αυτή έρχεται να δώσει μια νέα υπηρεσία, η λεγόμενη Επιθεώρηση Ακινήτου. Το Home Inspection, όπως είναι γνωστό διεθνώς, μπορεί να είναι νέα προσθήκη για την ελληνική αγορά, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για το εξωτερικό. Αποτελεί συνήθη πρακτική στην Αμερική τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ ευρέως διαδεδομένη είναι τόσο στην Ρωσία, όσο και στην Αγγλία και την Ιταλία.

Η RENOVATOR αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, την συμπεριέλαβε στις υπηρεσίες της και πλέον είναι σε θέση να σας παρέχει την Επιθεώρηση Ακινήτου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Επιθεώρηση Ακινήτου συμβάλει στην ομαλή και συμφέρουσα έκβαση της αγοραπωλησίας, παρέχοντας στον αγοραστή χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ακινήτου και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εμφάνισης απρόβλεπτων προβλημάτων.

Τα πλεονεκτήματά της βέβαια δεν εξαντλούνται μόνο στα παραπάνω καθώς με την Επιθεώρηση Ακινήτου:

 • Ο αγοραστής ενημερώνεται για την κατάσταση του ακινήτου και εντοπίζει τυχόν ανάγκες επισκευών ΠΡΙΝ την ολοκλήρωση της αγοράς και την εγκατάστασή του στο νέο ακίνητο.
 • Ελέγχονται τα συστήματα λειτουργίας του σπιτιού και ο αγοραστής ενημερώνεται για την αποδοτικότητα και τον τρόπο λειτουργίας τους.
 • Παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την καλύτερη δυνατή συντήρηση του ακινήτου.
 • Η διαπραγμάτευση για το κόστος της αγοραπωλησίας διεξάγεται πιο εύκολα και ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας του αγοραστή, ο οποίος μπορεί να είναι πλέον σίγουρος ότι έκανε τη σωστή επιλογή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Επιθεώρηση Ακινήτου είναι μία μορφή ελέγχου της κατάστασης του ακινήτου και των συστημάτων του, η οποία διεξάγεται με τη βοήθεια εξειδικευμένου και σύγχρονου εξοπλισμού και περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους υπηρεσίες.

1. Έλεγχος υδραυλικών - αποχέτευσης
Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας ενός σπιτιού. Η RENOVATOR με την υπηρεσία Επιθεώρηση Ακινήτου ελέγχει:

 • Την λειτουργία του συνόλου των υδραυλικών σημείων
 • Την επάρκεια πίεσης
 • Την ύπαρξη και λειτουργία κεντρικού διακόπτη
 • Τις αποχετεύσεις
 • Την κλίση απορροής στα μπάνια και τα μπαλκόνια
 • Την ύπαρξη ζεστού νερού χρήσης 
 • Διεξάγει οπτικό έλεγχο του δικτύου

2. Έλεγχος ηλεκτρολογικών
Πέρα από τα υδραυλικά ενός ακινήτου, εξίσου σημαντικά για την λειτουργία και ασφάλεια σας είναι και τα ηλεκτρολογικά του. Η Επιθεώρηση Ακινήτου διεξάγει τις εξής ηλεκτρολογικές εργασίες:

 • Έλεγχος της κεντρικής παροχής ρεύματος
 • Έλεγχος λειτουργίας και κατάλληλης συνδεσμολογίας των πριζών
 • Έλεγχος σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του πίνακα
 • Έλεγχος επάρκειας πίνακα και ασφαλειών
 • Επιβεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη

3. Θερμογραφικός Έλεγχος
Χρησιμοποιείται υπερσύγχρονη θερμογραφική κάμερα για την πραγματοποίηση ελέγχων που αφορούν μεταξύ άλλων:

 • Τον εντοπισμό προβλημάτων λόγω απουσίας μόνωσης
 • Την αμελή σφράγιση οπών
 • Την υπερθέρμανση του πίνακα
 • Την παρουσία θερμογεφυρών
 • Την ύπαρξη υγρομόνωσης

4. Έλεγχος υγρομόνωσης – εντοπισμός υγρασίας
Διεξάγεται οπτικός έλεγχος υγρομόνωσης (με χρήση της θερμογραφικής κάμερας αν χρειαστεί), προσαρμοσμένος στα δεδομένα κάθε ακινήτου, με έμφαση στα προβληματικά σημεία του καθώς και έλεγχος του επιπέδου υγρασίας στο ακίνητο.

5. Οπτικός έλεγχος στατικών
Πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για την ύπαρξη και την κατάσταση του στατικού φορέα του ακινήτου.

6. Έλεγχος ύπαρξης διαρροών στο ακίνητο
Διεξοδικός έλεγχος του ακινήτου για τον εντοπισμό τυχόν διαρροών. Δυνατότητα ανίχνευσης ακόμη και αφανών διαρροών (εντοιχισμένοι σωλήνες) σε μέρη του σπιτιού που θεωρούνται επιρρεπή σε τέτοια προβλήματα.

7. Έλεγχος κουφωμάτων
Έλεγχος για την κατάλληλη τοποθέτηση, την επιθυμητή απόδοση και την απαραίτητη συντήρηση των κουφωμάτων του ακινήτου.

8. Έλεγχος λειτουργίας τζακιού και καμινάδας
Χρησιμοποιείται ειδικό σύστημα καπνού για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του τζακιού και της καμινάδας καθώς και της  ύπαρξης του απαραίτητου κλείστρου.

9. Έλεγχος ψύξης και θέρμανσης του ακινήτου
Ελέγχεται η ύπαρξη, λειτουργία και απόδοση των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης του ακινήτου.

10. Έλεγχος ύπαρξης εστιών κινδύνου
Διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ύπαρξη τυχόν επικίνδυνων και επιβλαβών σημείων στο σπίτι ( πρίζες χωρίς καπάκι ασφαλείας στο μπάνιο, χαμηλά κάγκελα, κλπ.)

11. Έλεγχος θερμομόνωσης και θερμογεφυρών

12. Έλεγχος ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων του ακινήτου

13. Υπολογισμός των καθαρών τετραγωνικών του ακινήτου

14. Συνολική εκτίμηση της κατάστασης του ακινήτου και της κατασκευαστικής του ποιότητας

ΒΑΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η RENOVATOR αναλαμβάνει την υπηρεσία της Επιθεώρησης Ακινήτου και το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό της πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους χωρίς βεβαίως να αντικαθιστά τους καθ’ ύλην αρμόδιους επαγγελματίες.

Αν η ομάδα κρίνει πως υπάρχει ανάγκη εκτενέστερου ελέγχου ή πιο εξειδικευμένων γνώσεων, θα σας παραπέμψει στους αρμόδιους αδειούχους επαγγελματίες ανάλογα με τη φύση του ζητήματος.


ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ