Ολική ανακαίνιση σπιτιού Κηφισιά

Ο ανακαινισμένος χώρος
Πριν την ανακαίνιση