Ανακαίνιση σπιτιού στο κέντρο της Αθήνας

Ο ανακαινισμένος χώρος