Ολική ανακαίνιση μπάνιου στον Πειραιά

Ο ανακαινισμένος χώρος
Πριν την ανακαίνιση