Ολική ανακαίνιση σπιτιού στο Γέρακα

Ο ανακαινισμένος χώρος
Πριν την ανακαίνιση